Hľadať

Hlavný obsah

 • Prihlásiť
 • Prihlásenie

Riešenia

Print page

Riešenia

Guided Operator Solutions

Jednoduchá stratégia pre zabránenie ľudským chybám

Guided Operator Solutions

 

Typické aplikácie

Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) od Mitsubishi Electric ponúkajú veľkú rôznorodosť ergonomicky zostavených koncových zariadení a môžu sa používať v mnohých priemyselných odvetviach, ako je automotive, logistika, polovodiče a zdravotníctvo.

Uchopovacie procesy

Typické aplikácie

Uchopovacie procesy sú kľúčovou oblasťou, kde je možné zlepšovať efektívnosť výroby a kvalitu výrobkov. Riadené výrobné riešenia (Guided Operator Solutions) signifikantne redukujú celkové človekohodiny, eliminujú chyby pri uchopovaní dielov a redukujú únavu obsluhy.

Doplňovanie dielov

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_2!!

Doplňovanie dielov je ďalšia oblasť, kde môžu vznikať chyby a tieto môžu spustiť dominový efekt v kontrole kvality pri montáži dielov. Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) exaktne zaznamenávajú, kde je potrebné doplnenie dielov a zabezpečia, že do zásobníka budú doplnené správne diely.

Výrobná bunka

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_3!!

Model 'výrobných buniek' pri montáži dielov sa vo všeobecnosti požíva v závodoch, ktoré vyrábajú veľa rozličných produktov v malom počte kusov a kde jeden užívateľ je zodpovedný za kompletnú montáž dielov. Riadené výrobné riešenia (Guided Operator Solutions) môžu zabrániť chybám už pri zdroji a znížiť tak riziko dodatočnej práce na výrobku.

Zostavovanie dielov

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_4!!

Pri zostavovaní dielov musí obsluha v na seba naväzujúcom výrobnom procese vyberať komponenty na základe detailného pracovného postupu v určitých počtoch z rôznych zásobníkov. Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) zabezpečia, že správne komponenty budú v správnych počtoch uložené v zásobníkových boxoch, čo šetrí čas a redukuje chyby.

Rukolapné výhody

Mitsubishi Electric's Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) neredukujú signifikantne len riziko problémov vo výrobnom procese, ale môžu sa používať aj v rôznorodých priemyselných sektoroch pre úžitok manažérov i užívateľov.

Pred implementáciou Guided Operator Solutions

Predtým

 • Čas pre prečítanie zoznamu dielov a návodov
 • Operátor musí vyhľadať diely
 • Dlhá doba montáže
 • Potenciál pre chybnú montáž
 • Potrebný rozsiahly tréning užívateľov

Po implementácii Guided Operator Solutions

Potom

 • Žiadne zoznamy dielov alebo návody
 • Nie je potrebné hľadanie dielov
 • Kratšia doba montáže
 • Zvýšenie kvality montáže
 • Redukované požiadavky na tréning užívateľov
 • [/ul

S riadeným výrobným riešením (Guided Operator Solutions) od Mitsubishi Electric na mieste vedie automatický systém pracovníka ku správnemu zásobníku na diely, čo sa prejaví jednoduchým rozsvietením indikátora v blízkosti správnej uchopovacej pozície alebo otvorením krytu a musí byť potvrdené užívateľom, keď uchopil ten správny diel. Prirodzene uchopenie nie je tým len podstatne spoľahlivejšie a bezchybnejšie, ale aj omnoho rýchlejšie, takže sa súčasne zlepšuje kvalita i produktivita.

Plne integrované riešenie

Jednoducho

Jednoducho

Návrh Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) sa zakladá na zjednodušovacích konceptoch.

 • Koncové zariadenia môže byť namontované priamo na rúrkových stojanoch.
 • Predpripravené káble pre jednoduchú a úspornú kabeláž
 • Intuitívne prípojky pre rýchlu sieťovú inštaláciu
 • Software umožńuje jednoduchú konfiguráciu, programovanie a údržbu.

Univerzálne

Univerzálne

Veľká rôznorodosť koncových zariadení, ktoré sú k dispozícii, umožňuje riešenie od Mitsubishi Electric pre takmer každú aplikáciu.

 • Fotoelektrické senzory dovoľujú vysoké podávacie rýchlosti.
 • Tlačidlá a pákové akčné členy pre nákladovo citlivé aplikácie
 • Koncové zariadenia s otváranými/zatváranými dverami zamedzujú fyzikálnym chybám podávania.
 • Prístroje s "počítacím"displejom umožňujú osadzovacím zariadeniam zobrať viaceré diely z rovnakej podávacej pozície.

Rozšíriteľné

Rozšíriteľné

Kontroléry od Mitsubishi Electric sú srdcom pre Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) s určenými jednotkami master, ktoré komunikujú so sieťou koncových zariadení.

 • Programovateľné kontroléry siahajú od jednoduchej rady FX až po komplexné modulárne rady, ako je rada L, System Q alebo iQ-R.
 • Prístroje ako skenery čiarového kódu, elektrické skrutkovače alebo vizualizačné systémy je možné ľahko prepojiť s kontrolérmi.
 • Intuitívne operátorské panely GOT od Mitsubishi Electric zobrazujú pracovné inštrukcie v zrozumiteľnom texte.
 • Pohonné a robotické technológie je možné integrovať do výrobných buniek.

Integrované

Integrované

Montážne úlohy sa musia často prispôsobovať na rozmanité prevádzkové prostredie v závode, kde je veľmi potrebné prepojenie so systémami ERP a MES.

 • Možnosť pripojenia viacerých podávacích aplikácií na siete CC-Link a CC-Link IE.
 • Vysokorýchlostná dátová komunikácia umožňuje synchronizáciu úloh.
 • MES technológia spája podnikové systémy pre manažovanie zdrojov a výroby v reálnom čase.

Opcie koncových zariadení

Opcie koncových zariadení

Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) ponúkajú veľký počet koncových zariadení. Tieto siahajú od jednoduchých LED a tlačidlových prístrojov až po prístroje na ovládanie dverí. K dispozícii sú aj opcie pre pákové spínače a fotoelektrické koncové spínače.

Označenie materiáluPopisObj. číslo
BL227XB-K02VN-PKompakt, tlačidlový spínač, jednofarebná indikácia295195
BL227XB-K06MN-PKompakt, tlačidlový spínač, viacfarebná indikácia295196
BL227XB-K71VN-PŠtandard kompakt, pákový spínač, jednofarebná indikácia, 7 segmentový displej295197
BL227XB-K02V-PŠtandard kompakt, pákový spínač, jednofarebná indikácia295198
BL227XB-K06M-PŠtandard kompakt, pákový spínač, viacfarebná indikácia295199
BL227XB-K71V-PŠtandard kompakt, pákový spínač, jednofarebná indikácia, 7 segmentový displej295200
BL227XB-K02VL-PŠtandard kompakt, fotoelektrická reflexia dole, jednofarebná indikácia295201
BL227XB-F04V-PŠtandard, dvere, pákový spínač, jednofarebná indikácia290111
BL227PB-T07P02V-PFotoelektrický prenos (vysielač), jednofarebná indikácia, 70 mm295202
BL227XB-T07P02V-CFotoelektrický prenos (prijímač), jednofarebná indikácia, 70 mm295203
BL227PB-T14P02V-PFotoelektrický prenos (vysielač), jednofarebná indikácia, 140 mm295204
BL227XB-T14P02V-CFotoelektrický prenos (prijímač), jednofarebná indikácia, 140 mm295205

Príslušenstvo

Označenie materiáluPopisObj. číslo
ARW-04-RHZapisovač adries (ARW-04 + decentrálna infračervená hlavica)295478
FK4-125-1004-vodičový plochý kábel (1,25 mm2), 100 m rolka290883
LP4-WR-10PLP konektor pre 4-vodičový plochý kábel (1,25 mm2), obsahuje 10 konektorov290884
BT0Koncovka (pre radu ASLINK)290896
LP-TOOLKrimpovací nástroj pre LP konektor289161
ANF-01ASLINK filter295479

Masters a gateways

Označenie materiáluPopisObj. číslo
RJ51AW12ALMELSEC iQ-R AnyWireASLINK master modul301856
QJ51AW12ALMELSEC-Q AnyWireASLINK master modul290141
LJ51AW12ALMELSEC-L AnyWireASLINK master modul290898
FX3U-128ASL-MMELSEC-F AnyWireASLINK master modul290900
NZ2AW1C2ALCC-Link AnyWireASLINK bridge modul294278
NZ2AW1GFALCC-Link IE AnyWireASLINK bridge modul297161

Poka Yoke = prevencia chýb

Poka-Yoke je metóda pre zabránenie vzniku chýb vo výrobe alebo v logistike skôr ako vzniknú. Mitsubishi Electric vyvinulo svoje integrované Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) na princípoch Poka Yoke, čo voľne preložené znamená 'prevencia chýb' .

Guided Operator Solutions

Hore