Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Riešenia

Print page

Riešenia

Emulate3D

Emulate3D

Emulačný a simulačný software skracuje dobu uvádzania do chodu a náklady na riadiace jednotky Mitsubishi i na iné prístroje

Testy riadiacich systémov môžu byť z rôznych dôvodov nákladné a drahé a často je možné vykonať skúšku nejakého systému až po jeho vyhotovení a inštalácii. Pomocou simulácie skutočného hardvéru s emulačným 3D softvérom partnera e-F@ctory - spoločnosti Emulate3D Ltd - môžu užívatelia identifikovať problémy riadiaceho systému a koncentrovať sa na nich. Keďže offline testy riadiaceho systému je možné vykonávať už v skorej fáze projektovania, ponúka Emulate3D aj možnosť uskutočniť zmeny v štruktúre alebo v postupoch tak, aby sa systém optimalizoval bez prerušovania výroby.

Modely je možné vytvárať z dát, ktoré pochádzajú z CAD súborov, jednoduchých súborov alebo z databáz. Tým sa jednou ranou automatizuje výrobný proces i odstránia chyby v štruktúre. Zmeny riadiaceho systému v existujúcich systémoch je možné spoľahlivo skontrolovať počas doby, kým systém bez prerušenia pracuje ďalej vo svojej aktuálnej konfigurácii. Použitím prístrojov na meranie spotreby energie môžete dokonca zlepšiť CO2- bilanciu Vášho systému.

Kontrola všetkých riadiacich aplikácií v reálnom čase

Software MX Components od Mitsubishi Electric ponúka rozhrania na prepojenie hardvéru od Mitsubishi s programom stroja a jeho simuláciu. Emulate3D podporuje všetky funkcie MX Components a rozširuje testy riadiacich jednotiek o dynamickú dimenziu. Testovacie okolie, ktoré z pohľadu riadiaceho systému nie je rozoznateľné od reality, ponúka užívateľovi ďalšiu pridanú hodnotu.

Simulácia zariadení od Emulate3D je koncipovaná tak, že vyzerá a pracuje presne ako reprezentovaný reálny systém a tak predstavuje účinný skúšobný prostriedok pre riadiaci systém. Toto je perfektné emulačné a simulačné riešenie pre riadiace jednotky, roboty a frekvenčné meniče od Mitsubishi Electric.

Kto profituje?

Systémoví integrátori môžu s Emulate3D Controls Testing spoľahlivo offline testovať, skúšať a posudzovať svoje riadiace systémy. Výsledok je dôkladnejšie otestovaný a robustné riadiace systémy sú dodávané presne podľa zákazníckej špecifikácie. Pre systémového integrátora to znamená zníženie nákladov na implementáciu a podporu. Koncový užívateľ profituje z toho, že výroba môže začať presne, že sa zlepší nábeh výroby a že sa vyskytuje menej prerušení počas trvania životnosti systému.

Zredukujte investičné riziko Vášho automatizačného projektu pomocou Emulate3D Controls Testing a zmenšite si tak dobu uvádzania do prevádzky i náklady.

Emulate3D

Hore