Hľadať

Hlavný obsah

 • Prihlásiť
 • Prihlásenie

Riešenia

Print page

Riešenia

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Monitoring, obsluha a riadenie priemyselného zariadenia sa robí cez riadiaci systém.

Procesný riadiaci systém PMSX®pro je koncipovaný tak, aby v plnom rozsahu spĺňal požiadavky na disponibilnosť, hospodárnosť, rozširovateľnosť a flexibilitu. Vyznačuje sa vysokou úrovňou harmonizácie hardware a software a pozostáva z odladeného systému štandardizovaných automatizačných zariadení.

Topológia riadiacej techniky sa vždy adaptuje na procesno-technickú štruktúru závodu. Pomocou horizontálneho členenia zariadenia do funkčných jednotiek so špecifickými riadiacimi a automatizačnými úlohami sa dosiahne maximálna bezpečnosť, disponibilnosť a flexibilita. Takto sa môže realizovať jasne štrukturované, hierarchicky usporiadané a tým aj prehľadné a ovládateľné zariadenie. Procesno-technické redundancie nie sú riadiacou technikou narušené.

Pre efektívny manažment zariadenia a údržby ponúka PMSX®pro konzistentnú konfiguráciu a parametrizáciu celého zariadenia z centrálneho miesta. Dynamické vyvolávacie funkčné diagramy a konzistentná dopredná dokumentácia ponúkajú užívateľom dokonca aj v kritických prevádzkových situáciách jednoznačný prehľad procesu a umožňujú rýchlu a spoľahlivú odozvu. Okrem toho integrovaná pomocná funkcia ako aj výkonné nástroje pre diagnostiku, simuláciu a zabezpečenie kvality podporujú personál pri efektívnom riadení prevádzky.

Charakteristické vlastnosti

 • Distribuovaná systémová architektúra a voľne prispôsobiteľná topológia
 • Vysoká spoľahlivosť a disponibilita až do 99,9 % p.a.
 • Aktívne a pasívne redundancie na všetkých úrovniach
 • Bezpečné a prednostné riadenie procesov
 • Dopredná dokumentácia podľa VGB-R 170 C
 • Dynamické funkčné plány vyvolávané priamo z procesných grafických obrazcov
 • Extrémne výkonné archivovacie funkcie
 • Inteligentný a časovo dôsledný alarmový manažment
 • Časové značkovanie v decentralizovaných skupinách vstupných modulov
 • Monitorovanie vstupov na prerušenie vodičov a skraty
 • Automatická funkcia backup a recovery
 • Rozsiahle nástroje pre asset management
 • Používanie osvedčenej, štandardizovanej techniky
 • Možnosť rozširovania bez prerušenia prevádzky závodu
 • Bezpečné prepojenie ku iným sieťam a diaľkový prístup cez firewall

Technické údaje

Konfigurácia systému (maximálne hodnoty)
Zosieťovateľné systémy30
Počet obslužných staníc na systém60
Počet procesných staníc na systém60
Počet dátových bodov na systém1.000.000
Počet procesných grafík na systém10.000
Počet tlačiarní na systém100
Počet automatizačných staníc na systém150
Výkon systému
Doba vytvorenia obrazu na displeji≤ 1 s
Rýchlosť aktualizácie procesných dát≤ 1 s
Spustenie alarmu1 ms
Časová presnosť alarmov10 ms (typicky)
Procesné riadiace stanice
Typ19"-ové priemyselné puzdro
Dátová bezpečnosť (voliteľne)RAID-1/RAID-5 (hot-swap)
Sieťová technológiaEthernet (IEEE 802.3)
Max. prenosová rýchlosť1.000 Mbit/s
Redundancia (voliteľne)Napájacie zdroje, pevné disky, chladiace ventilátory
MonitoringTeploty, otáčky ventilátora
Systémová zbernica
Sieťová technológiaEthernet (IEEE 802.3)
Sieťový protokkolTCP/IP
Prenosové médiumOptické vlákna
Max. prenosová rýchlosť1.000 Mbit/s
Redundanciavirtuálna kruhová štruktúra
Sieťový manažmentSNMP, Web interface
Fieldbus
Komunikačný štandardProfibus-DP (IEC 61158)
Prenosové médiumOptické vlákno / RS 485
Max.prenosová rýchlosť12 Mbit/s
RedundanciaKruhová topológia
Manažment poľných prístrojovFDT/DTM
Obslužný a monitorovací systém
Počet obrazoviek na obslužnú stanicu1 až 4
Počet okien na obrazovku1 až n (nastaviteľné)
Vstupné prístrojeKlávesnica, myš, dotyková obrazovka
Počer procesných grafík> 1.000
Počet trendových obrazoviek> 1.000
Počet premenných na trendovú obrazovku18
Zobrazenie textu alarmu40 znakov
Zapamätateľné alarmy/hlásenia> 1.000.000
Inžiniering/programovanie
Grafické projektovanieIEC 61131-3
Dokumentačné smerniceVGB-R 170C / IEC 61131-3
Automatizácia
VýrobokMitsubishi System Q
Multiprocesorový systém1 až 4 CPU
RedundanciaPrincíp 1 z 2
Vstupy/výstupy na stanicu4096/8192 (decentralizované)
Výmena modulov počas prevádzkyHot plug-in
MonitoringPrerušenie vodiča, skrat
Časové značkovaniev decentralizovanom module
Rozšírené archivovanie
Kapacita pamäteaž do 2 x 1,2 terabyte
Pevné diskyaž do 16 (hot-swap)
Dátová redundanciaRAID-6
RedundanciaVentilátory, napájacie zdroje (hot-swap)
Hore