Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Riešenia

Print page

Riešenia

Pridaná hodnota

Ako môže Mitsubishi Electric ponúknuť pre Váš podnik pridanú hodnotu?

Pridaná hodnota

Mitsubishi Electric ponúka každému podniku pridanú hodnotu svojimi automatizačnými riešeniami, pretože tie prispievajú ku zvyšovaniu produktivity, zlepšovaniu kvality a ku redukcii neplánovaných prstojov.

S rozsiahlym portfóliom najlepších priemyselných automatizačných komponentov a sieťových technológií neprináša Mitsubishi Electric len vysokovýkonnú platformu, ale zjednodušuje aj pripojenie do existujúcich systémov a zmenšuje komplexnosť riadiacej systémovej architektúry. Vizualizácia výrobných procesov v reálnom čase umožňuje optimalizáciu produktivity, pričom Mitsubishi Electric súčasne ponúka aj nástroje na monitoring a redukciu spotreby energie, čím podnik šetrí peniaze a znižuje emisie CO2.

Úplne integrované automatizačné riešenia, ktoré môže ponúknuť Mitsubishi Electric, pomáhajú podniku pri skracovaní jeho vývojových časov vo výrobnom závode. Preventívne stratégie údržby súčasne chránia pred výrobnými stratami spôsobenými výpadkami a nedisponibilitou.

Tie isté automatizačné technológie hrajú okrem toho aj kľúčovú rolu pri zlepšovaní nákladovej efektivity v rámci podniku tým, že redukujú dobu po uvedenie výrobku na trh, zmenšujú výrobné vady a zvyšujú priepustnosť. Analýza údajov z výrobných strojov pomáha pri úspore nákladov na energie, a úplne integrovaná automatizačná platforma vedie ku kratším dobám uvádzania do prevádzky a prípravy. Výsledkom je potom aj znižovanie celkových nákladov počas úplného životného cyklu.

Podniky čoraz častejšie chápu, že zlepšená automatizácia vedie ku znižovaniu prevádzkových nákladov. Preto môžu profitovať z výhod bezproblémovej konektivity medzi výrobnými systémami a podnikovými systémami vyšších úrovní, ako aj z integrovaných riešení pre zvýšenú spoľahlivosť a produktivitu. Pre všetky stupne životného cyklu Vášho závodu a Vašich procesov ponúka Mitsubishi Electric technológie z prvej ruky, včítane e-F@ctory, ktoré podporujú Váš podnik pri realizácii a maximalizácii jeho ašpirácie na Priemysel 4.0 a Priemyselný internet vecí (IIoT).

Hore