Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Servis

Print page

Servis

Smernice

Mitsubishi Electric Europe B.V. sa zaväzuje dodržiavať všetky relevantné kvalitatívne štandardy a normy ako aj smernice Európskej únie a zásady nariadenia REACH. Výroba ekologických a vysokokvalitných produktov je podstatným cieľom podniku.

Vyhlásenia o zhode (EC Declaration of Conformity)

REACH

Pre ďalšie certifikáty a lodné povolenia sa nalogujte prosím na MyMitsubishi.

Hore