Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

RT ToolBox3

Pohodlné programovanie

RT ToolBox3 je programovacie prostredie pre všetky roboty od Mitsubishi Electric. Umožňuje užívateľom vytvárať za niekoľko minút programy v programovacích jazykoch MELFA BASIC IV, V a VI (vždy podľa modelu robota).

Rozsiahla technická podpora

RT ToolBox3 podporuje všetky procesy od uvedenia do prevádzky, cez hľadanie chýb a prevádzku až po monitorovanie stavu robota a zaznamenávanie chybných funkcií počas prevádzky. K tomu patrí programovanie a korektúra programu robota ako aj kontrola funkčného rozsahu robota pred použitím, odhad taktovacej doby a testovací chod robota pred uvedením do prevádzky.

Od programovania až po uvedenie do prevádzky a údržbu

Vďaka predvídavej údržbovej funkcii, ktorá informuje užívateľa o čase pre mazanie a o životnosti batérií robota, je možné jednoducho monitorovať pohyby robota, prevádzkový stav, vstupné signály a stavy servopohonov. Prídavná funkcia pre znovuobnovenie polohovacích dát redukuje doby výpadkov v prípade poruchy.

Simulačné funkcie

RT ToolBox3 je schopný simulovať vytvorené programy až pre osem robotov. Je možné kontrolovať pohyby robota a merať dobu taktu. Preto je simulačná funkcia pomocným nástrojom pre vykonávanie predbežných prieskumov pre prevádzku robota. Okrem toho je možné pre simuláciu jednoduchých výrobných liniek prepojiť signály s GX Works3.

RT ToolBox3 Pro

RT ToolBox3 Pro umožňuje pripojenie do SolidWorks® tak, aby sa mohli využívať všetky rozšírené funkcie 3D CAD programovacieho balíka. Tieto výkonné softvérové nástroje Vás podporujú pri projektovaní, programovaní a pri testovacej fáze Vášho projektu. Kontrola dostupnosti Vám pomáha už v skorých fázach projektovania vybrať pre príslušnú úlohu ten najlepšie vhodný robotický systém. Okrem toho možnosť ľubovoľne integrovať roboty a iné komponenty pracovných buniek do simulácie, uľahčuje optimalizáciu usporiadania Vašej aplikácie.

Automatické vytváranie programov pre roboty

Polohovacie dáta a robotický program, ktorý je potrebný pre prevádzku robota, je možné vytvárať automaticky tak, že sa jednoducho nahrajú 3D CAD dáta obrobku do SolidWorks® a stanovia sa prevádzkové podmienky a rozsahy. RT ToolBox3 podporuje dokonca programy pre komplikovane tvarované obrobky, ktoré si vyžadujú viaceré polohovacie dáta pre učenie.

Realistické simulačné prostredie

Robotické programy je možné testovať priamo v simulačnom prostredí, takže samotnú pracovnú bunku už nie je pre test potrebné vyberať z výrobného procesu. Počas simulácie je možné kliknutím na prístroj aktivovať a preskúšať riziko kolízie medzi robotom a periférnym prístrojom. Dráha pohybu robota je pritom zobrazovaná pomocou čiary v priestore.

Hore