Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

MR Configurator

Nastavovací softvér pracujúci pod Windows umožňuje perfektné zladenie servozosilňovačov a pripojených servomotorov. S týmto softvérom môže užívateľ cez osobný počítač kontrolovať rôzne dáta, vykonávať diagnostické funkcie, zadávať a zapisovať parametre a vykonávať testovacie pochody.

Analýza stroja

Pomocou analýzy stroja sa môže počas 30 sekúnd po pripojení motora zistiť rezonančná frekvencia mechanického systému.

Simulácia stroja

Výsledok analýzy stroja slúži na výpočet simulačného modelu. Pomocou simulačného modelu sa dá predpovedať odozva mechanického systému. Bez toho, aby sa stroj uviedol do prevádzky sa môže zobraziť vplyv rôznych vzorových povelov, výkonov motorov a zosilňovacích faktorov na krivky otáčok a točivého momentu ako aj na regulačné odchýlky.

Automatické nastavenie zosilnenia

Softvér automaticky zistí zosilňovací faktor, ktorý garantuje najkratšiu dobu polohovania pri súčasne minimálnych prekmitoch a minimálnych vibráciách. Funkcia slúži pre presné zladenie systému.

Hore