Hľadať

Hlavný obsah

 • Prihlásiť
 • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

iQ-R

Integrované modulárne kontroléry

iQ-R

CPU rady iQ-R ponúka senzačné zvýšenie výkonu a vytvára nové štandardy pre rýchlosť spracovania. Toto umožňuje užívateľovi nielen realizáciu náročnejších systémov, ale je tiež základom pre podstatnú redukciu nákladov na hardware. Súčasne iQ-R rada ponúka zníženie nákladov na vývoj a údržbu a redukuje riziko výpadku systému. Uvoľňuje tiež cestu pre inovácie, ktoré umožňujú užívateľovi využívať výhody ďalšieho vývoja pomocou upgrade software namiesto upgrade harware.

Vaše výhody

S dobou cyklu 0,14 ms, schopnosťou vykonávať až 419 inštrukcií za milisekundu a dobou spracovania 0,98 ns pre jednu LD inštrukciu vytvára rada iQ-R nové kritériá pre výkon a pomáha pri zvyšovaní produktivity.

Rada iQ-R ponúka synchronizáciu medzi PLC cyklom a vzorkovaním siete. Tým sa zabráni oneskoreniam pri prenose dát a zlepší sa kvalita výroby. Pre dosiahnutie presnejšieho riadenia sú naviac všetky výstupné moduly synchronizované. Takto nie sú už potrebné senzory pre detekciu polohy, čím sa znižujú náklady.

Dôležité dáta pre výrobu, ako sú receptúry, je možné ukladať do integrovanej databázy iQ-R. Tým sa zabráni tomu, aby sa zastavil kompletný automatizačný systém vtedy, keď napríklad vypadne sieť a zastaví sa komunikácia s databázovým serverom. iQ-R si môže uložiť a obnoviť všetky parametre a dáta celého PLC systému, včítane sieťových prístrojov CC-Link IE Field.

Napríklad užívatelia si môžu nadefinovať chybové hlásenia a udalosti, ktoré sa majú automaticky ukladať na pamäťovú kartu nainštalovanú do integrovaného slotu pre SD kartu. V prípade nejakej chyby alebo určitej udalosti môže PLC uložiť všetky relevantné procesné informácie, ako aj chyby a udalosti včítane historických prevádzkových údajov na SD kartu. Tieto dáta potom môžu byť jednoducho analyzované a môžu tak napomáhať zredukovať doby výpadkov a náklady na údržbu.

Jednou výhodou rady iQ-R je aj možnosť zasunúť do CPU hardvérový bezpečnostný kľúč, bez ktorého CPU nebude bežať. Dáta na tomto kľúči sú zakódované a nemôžu byť kopírované nepovolanou osobou. Ďalej je možné zriadiť autorizované IP adresy a tak odmietnuť prístup neautorizovaným prístrojom. To redukuje riziko neautorizovaných prístupov do PLC alebo zmien PLC programu nepovolanými osobami. Naviac ponúka rada iQ-R funkciu pre autorizáciu užívateľa.

Ďalšie výhody

 • Vysokovýkonné CPU
 • Rozšíriteľná platforma
 • Synchronizované riadenie
 • Bezpečné uchovávanie dát
 • Redukované náklady na údržbu
 • Bezproblémové možnosti prepojenia pomocou SLMP komunikácie
 • Efektívny inžiniering – GX Works3
 • Systémová bezpečnosť
 • Kompatibilita s MELSEC System Q

Technické údaje

Napájacie napätie
Napájacie napätieR_PAC/DC vstup
Hlavná zbernicaR3_B5-12 slotov
Rozširovacia zbernicaR6_B5-12 slotov
RQ rozširovacia zbernica (MELSEC System Q)RQ6_B5-12 slotov
Rozširovací kábelRC_B0,6–5 m
CPU
PLC-CPUR_CPU40–1200 K krokov
Motion CPUR_MTCPU16–32 osí
SD pamäťová kartaL1MEM-_GBSD2–4 GB
Pamäťová kazeta pre rozšírenú SRAMNZ2MC-_MBS1–8 MB
V/V
AC vstupyRX1016 bodov
DC vstupyRX_C_16–64 bodov
Reléové výstupyRY10R216 bodov
Tranzistorové výstupy (sink)RY_NT_P16–64 bodov
Tranzistorové výstupy (source)RY_PT_P16–64 bodov
V/V kombinovaný modul
DC vstup/tranzistorový výstup(sink)RH42C4NT2P32 vstupov a výstupov
Analógový
Analógové vstupné modulyR60AD44 kanály
R60ADV88 kanálov (napätie)
T60ADI88 kanálov (prúd)
Analógové výstupné modulyR60DA44 kanály
R60DAV88 kanálov (napätie)
T60DAI88 kanálov (prúd)
Motion, polohovanie, vysokorýchlostný čítač
Simple MotionRD77MS_2–16 osí
Polohovanie
Tranzistorový výstupRD75P_2–4 osi
Diferenciálny výstupRD75D_2–4 osi
Modul vysokorýchlostného čítača
DC vstup/tranzistorový výstup(sink)RD62P22 kanály
DC vstup/tranzistorový výstup(source)RD62P2E2 kanály
Diferenciálny vstup/tranzistorový výstup(sink)RD62D22 kanály
Siete
EthernetRJ71EN711 G/100 M/10 Mbps Multiple network (Ethernet/CC-Link IE)
Sieť CC-Link IERJ71GP21-SXRiadiaca/normálna stanica, optický kábel
Sieť CC-Link IE FieldRJ71GF11-T2Master/lokálna stanica
CC-LinkRJ61BT1Master/lokálna stanica pre CC-Link Ver. 2
Sériová komunikáciaRJ71C24RS232, RS422/485
RJ71C24-R2RS232 x2 kanály
RJ71C24-R4RS422/485 x2 kanály
Hore