Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

CPU

CPU

Rada MELSEC iQ-R disponuje širokou paletou programovateľných kontrolérov pre riešenie rôznych úloh v automatizačnej technike.

Multi CPU architektúra bola ďalej zlepšená a umožňuje rýchlu dátovú výmenu cez backplane zbernice.

CPU

CPU disponujú veľkým počtom integrovaných funkcií, s ktorými je možné realizovať široké spektrum riadiacich úloh. Ku štandardnej výbave patrí USB port a Ethernetový port.

Technické údaje

iQ-R CPU

Motion CPU

Motion CPU umožňuje rôzne funkcie pre riadenie motion, ako je polohovanie, rýchlosť, točivý moment, rozšírená synchronizácia atď.

Technické údaje

Motion CPU

Procesné CPU s redundantnou funkciou

Procesné CPU moduly sú časťou aplikačne špecifickej oblasti rady MELSEC iQ-R so štyrmi CPU jednotkami s kapacitou pamäte od 80 k do 1200 k krokov. Sú dimenzované špeciálne pre stredné až rozsiahle aplikácie v procesnej technike, pri ktorých stojí v popredí spracovanie dát vo veľkej rýchlosti a ovládanie komplexných PID regulačných obvodov.

Technické údaje

Procesné CPU s redundantnou funkciou

Bezpečnostná CPU

Bezpečnostná CPU umožňuje realizáciu bezpečnostne nerelevantných programov a bezpečnostne relevantných programov v tom istom module a dá sa ľahko programovať pomocou intuitívnych funkcií GX Works3.

Technické údaje

Bezpečnostná CPU

C-kontrolér

Moduly C-kontroléra sú časťou aplikačne špecifickej oblasti rady MELSEC iQ-R . Kontrolér založený na multi-core, ARM® s predinštalovaným VxWorks® Version 6.9 sa postará o simultánne vykonávanie programov a ponúka stabilnú a deterministickú alternatívu ku systémom založeným na PC.

Technické údaje

C-kontrolér

Opcia CPU

Pre CPU moduly je možné ako opcie dodať voliteľné príslušenstvo, ako sú batérie a pamäťové karty.

Technické údaje

Príslušenstvo
Hore