Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Napájacie zdroje

Napájacie zdroje

Napájací zdroj dodáva napájacie napätie pre CPU, vstupné a výstupné moduly a špeciálne moduly.

Pre splnenie rozdielnych požiadaviek na vstupné napätia alebo na výstupné prúdy kladených rozličnými aplikáciami je k dispozícii vyľký výber napájacích zdrojov.

Napájacie zdroje

K dispozícii sú štyri rôzne základné typy s rozdielnymi vstupnými/výstupnými napätiami a výstupnými prúdmi.

Technické údaje

Napájacie zdroje

Napájacie zdroje s kontrolou životnosti

Tieto prístroje majú prídavnú LED, ktorá indikuje, že čoskoro skončí životnosť napájacieho zdroja. Takto je možné pri údržbe včas prijať príslušné opatrenia.

Technické údaje

Napájacie zdroje s kontrolou životnosti

Napájacie zdroje (úzka konštrukcia)

Kompaktné napájacie zdroje

Technické údaje

Napájacie zdroje (úzka konštrukcia)

Redundantné napájacie zdroje

Napájacie zdroje pre redundantné systémy

Technické údaje

Redundantné napájacie zdroje
Hore