Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Moduly pre výmenu informácií

Moduly pre výmenu informácií

Tieto moduly umožňujú výmenu dát s prístrojmi na riadiacej úrovni.

Rozličné moduly zvyšujú produktivitu pomocou zaznamenávania a ďalšieho odovzdávania informácií z výrobnej úrovne.

Modul rozhrania MES

Vytvorte prepojenie medzi dátami z výrobnej úrovne a cennými informáciami v reálnom čase.

Technické údaje

Modul rozhrania MES

Modul rozhrania MES IT

Tento modul podporuje širšiu platformu a rozsiahlejšie databázy ako modul rozhrania MES.
Prepojte výrobnú úroveň priamo s riadiacou úrovňou.

Technické údaje

Modul rozhrania MES IT

Modul vysokorýchlostného data loggera

Spĺňte požiadavku na spätné vysledovanie údajov a objavte výkonný nástroj na diagnostiku chýb.

Technické údaje

Modul vysokorýchlostného data loggera

Web server

Tento modul webového servera umožňuje monitorovanie a obsluhu PLC na diaľku cez internet alebo intranet.

Technické údaje

Web server

Ethernetový modul

Pre splnenie požiadaviek systémov alebo komunikačných partnerov sú k dispozícii rôzne Ethernetové moduly.

Ethernetový modul

Moduly rozhrania

Rôzne moduly pre sériovú komunikáciu podporujú zaznamenávanie, zmenu, pozorovanie alebo riadenie dát v PLC alebo v prístrojoch cudzích výrobcov.

Technické údaje

Moduly rozhrania

Programovateľný modul rozhrania

Tento programovateľný komunikačný modul je vybavený s dvoma rozhraniami a je schopný pracovať v režime multi-tasking.

Programovateľný modul rozhrania
Hore