Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Modulárne PLC – riadenie pohybu

Ľahkosť pohybu

Úloha

U výrobcov stojí dnes v popredí rýchla spoľahlivá výroba. To znamená, že výrobcovia strojov by museli vyvíjať stále viac a viac kreativity, aby nachádzali stále nové cesty pre zvyšovanie výkonov strojov a znižovanie časov pre uvádzanie do prevádzky a pre údržbu. To vôbec nie je jednoduchá úloha.

Jednou možnosťou pre dosiahnutie týchto cieľov je zvýšené nasadenie servo a motion technológií. Mitsubishi Electric je na tomto poli predjazdec s inovatívnymi servopohonmi. Pomocou funkcie auto-ladenia sa tieto pohony konfigurujú prakticky sami.

Pre riadenie týchto servosystémov a aj systémov od iných výrobcov ponúka systém Q riešenia, ktoré siahajú od jednotlivých polohovacích modulov až po pokročilé motion CPU moduly, ktoré môžu riadiť viaceré osi synchrónne.

Riešenie

Jedinečná konštrukcia systému Q umožňuje užívateľom používanie rôznych CPU modulov jednej platformy. Napríklad Motion-CPUs môžu pracovať samostatne alebo v spojení s CPU pre PLC, PC alebo procesnými CPU.

Cez vysokorýchlostnú sieť pre motion SSCNET III sa môže na každú Motion-CPU pripojiť až 32 servoosí. V jednom systéme je možné nainštalovať až tri Motion-CPU, na ktoré je potom možné pripojiť až 96 servozosilňovačov.

Modulárne PLC – riadenie pohybu

Užívateľom, ktorí nepotrebujú Motion-kontrolér, ponúka systém Q 13 rôznych polohovacích modulov s možnosťou pripojenia pre 1, 2, 4 alebo 8 riadených osí. Impulzy sa môžu posielať cez výstupy s otvoreným kolektorom alebo diferenčné výstupy a prirodzene cez sieť SSCNET III. Okrem toho sú k dispozícii moduly pre výstup sledov impulzov a vysokorýchlostné čítačové moduly.

S takouto rôznorodosťou modulov Motion-CPU a polohovacích modulov sa môže MELSEC systém Q ľahko prispôsobiť na pohony takmer každého výrobcu servozariadení a súčasne je optimalizovaný na kombináciu s výkonnými servopohonmi od Mitsubishi Electric.

Siete: Rýchosť a spoľahlivosť

SSCNET je vysokorýchlostná Motion sieť vyvinutá spoločnosťou Mitsubishi Electric. Ponúka veľa výhod pri rýchlej a bezpečnej komunikácii medzi až 96 servozosilňovačmi a ich kontrolérom.

Najnovšia verzia je SSCNET III, výkonný produkt tretej generácie. Umožňuje plne duplexnú komunikáciu s prenosovými rýchlosťami až 50 MB/s a garantovanú dobu cyklu zbernice 0,44 ms. A to pre všetkých 96 osí, čím sa zabezpečí perfektná synchronizácia.

Použitie optických káblov robí sieť plne odolnú voči elektrickým rušivým vplyvom. Užívatelia siete SSCNET III tak profitujú z väčšej spoľahlivosti a flexibility, pretože optické káble sa môžu položiť kdekoľvek - dokonca aj vedľa výkonných elektromotorov.

Paleta produktov – CPU pre riadenie pohybu

TypZákladný Motion ControllerPokročilý Motion Controller
CPUMotion Controller
ModulQ172HCPUQ173HCPU
Počet riadených osí832[br](až 96 osí pri 3 CPU v jednom systéme
Max. počet vstupov/výstupov4096/8192
Polohovacie adresy3200
Pamäť programu14 kB PLC program, spolu 543 kB pre polohovací program
Doba cyklu zbernice0,4 ms doba cyklu (SV13)
Schopnosť multi-CPU prevádzkyÁno – až 3 Motion CPU v jednom systéme so 4 CPU
Hore