Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Napájacie zdroje

Napájacie zdroje

Napájací zdroj dodáva napájacie napätie pre CPU, vstupné a výstupné moduly a špeciálne moduly.

K dispozícii sú dva typy napájacích zdrojov (so vstupom jednosmerného alebo striedavého napätia).

Napájacie zdroje so vstupom striedavého napätia

Vstup: 100-240 V AC; Výstup: 5 V DC, 5 A

Technické údaje

Napájací zdroj so vstupom striedavého napätia

Napájacie zdroje so vstupom jednosmerného napätia

Vstup: 24 V DC; Výstup: 5 V DC, 5 A

Technické údaje

Napájací zdroj so vstupom jednosmerného napätia
Hore