Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

Moduly pre výmenu informácií

Modul pre výmenu informácií

Tento modul umožňuje výmenu informácií s riadiacim systémom.

Tento modul optimalizuje produkciu zberom a spracovaním rôznych údajov z výrobného procesu.

Moduly rozhrania

Tento modul rozhrania slúži na zaznamenávanie, spracovávanie, monitorovanie alebo riadenie PLC dát, snímanie meraných hodnôt atď.

Technické údaje

Moduly rozhrania
Hore