Hľadať

Hlavný obsah

 • Prihlásiť
 • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

GX IEC Developer

Výkonné integrované programovacie nástroje

GX IEC Developer je viac ako programovací a dokumentačný systém podľa IEC 1131.3. GX IEC Developer sprevádza použitie Vášho PLC MELSEC od fázy projektovania až po fázu prevádzky a so svojimi mnohými špeciálnymi funkciami Vám pomáha znižovať Vaše náklady a zvyšovať Vaše výkony.

Pokroková programovacia architektúra a výkonnosť jednotlivých programových komponentov Vám ponúka nové, užívateľsky orientované funkcie. Štruktúrované programovanie a používanie knižníc funkcií zvýrazňujú výkonové spektrum tohoto programovacieho softvéru.

Hierarchická aplikačná architektúra

Využite už počas fázy konceptu pomocné nástroje pre štruktúrovanie v programe GX IEC Developer: Identifikujte úlohy ("Tasks"), funkčné jednotky, závislosti, procesy a aplikačné štruktúry a dajte si ich graficky prehľadne zobraziť.

Flexibilná implementácia

Podľa Vašich užívateľských štruktúr si vyberte vo fáze inžinieringu vhodný programovací jazyk.

Funkčné jednotky naprogramujte do funkčných blokov a štandardizujte ich do knižníc. Takto profitujte z výhod testovaných, bezpečných a znovupoužiteľných kódov. Svoje know-how si chráňte heslami.

Jednoduchá knfigurácia riadiacich prvkov

Konfigurácia riadiacich prvkov sa robí rýchlo a intutívne cez dialógy v tabuľkách a s grafickou podporou. A to nielen pre CPU PLC, ale aj pre štandardné a špeciálne funkčné skupiny. Užívateľský program pre konfiguráciu už nie je potrebný.

Uvedenie hardvéru a siete do prevádzky

Špeciálne testovacie a odlaďovacie nástroje dávajú informácie o aktuálnom stave automatov a sietí, s ktorými ste prepojený. Zobrazenie stavov a chýb, diaľkové SET/RST automatu a jeho periférií, funkcie Live List, Cycle Time, Connection State a iné Vám dovoľujú rýchle odstránenie chýb a uvedenie hardvéru a sietí do prevádzky.

Uvedenie užívateľského programu do prevádzky

Rozsiahle online programovanie, zrozumiteľné a rýchle zobrazenie monitoringu, manipulácia z operandami priamo z grafických editorov, manuálne a automatické krokové riadenie v IL, zobrazenie manipulovaných operandov v EDM (Entry Data Monitor) a mnohé ďalšie minimalizujú dobu uvedenia užívateľského programu do prevádzky.

Normálna prevádzka

GX IEC Developer môže aj počas prevádzky, buď samotný alebo po vyvolaní softvérom z velína, ukazovať dôležité informácie pre lepšie znázornenie stavu zariadenia.

Inštalácia a údržba

Hierarchická architektúra a štruktúrované programovanie umožňujú spolu s podrobnou tlačenou dokumentáciou a podporou pomôcky pre funkčné bloky, že potrebné vedomosti pre inštaláciu a údržbu zariadenia si obsluhujúci personál osvojí rýchlo a dobre, pri minimálnych nákladoch na školenie.

Hlavné výhody GX IEC Developer:

 • Výkonné hierarchické vývojové prostredie
 • Celkový prehľad o PLC projekte a zdrojoch
 • Vhodný pre veľké a komplexné projekty
 • Jediný programovací sofvér pre modulárne i kompaktné PLC(rady Q/A a FX)
 • Flexibilný vývoj programov
 • Dobre zrozumiteľný pomocou vynikajúcej programovej dokumentácie
 • Špičková softvérová technológia podľa IEC 1131.3
 • Programovacie jazyky FBD, AWL, KOP, AS a STC
 • Výkonná offline simulácia
 • Online zmeny v programe
 • Funkčné bloky (FB, FC)
 • Knižnice
 • Minimálne doby odstávok
Hore