Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

GX Developer

Výkonné integrované programovacie nástroje

GX Developer podporuje všetky automaty MELSEC: Od kompaktných PLC rady MELSEC FX až po modulárne PLC včítane rady MELSEC systém Q. Tento softvér sa vyznačuje veľmi jednoduchou štruktúrou a veľmi rýchlou dobou osvojenia si ho užívateľom.

GX Developer podporuje zoznam inštrukcií (IL) MELSEC, rebríkový diagram (LD) MELSEC a sekvenčný funkčný diagram (SFC) MELSEC. Pri programovaní je možné kedykoľvek prepnúť medzi zoznamom inštrukcií a rebríkovým diagramom. Môžu sa programovať funkčné moduly (rady MELSEC QnA/QnAS/systém Q), a pre MELSEC systém Q je k dispozícii veľký počet funkcií pre parametrizáciu špeciálnych funkčných modulov. Už nie je potrebné programovať špeciálny funkčný modul, stačí ho len parametrizovať.

Pre parametrizáciu sietí MELSEC a hardvéru máte k dispozícii výkonné editory a diagnostické možnosti. Zvláštny dôraz sa kládol na pomôcky pre uvádzanie do chodu. Existujú početné testovacie a monitorovacie možnosti.

GX Simulator je pomôcka pre offline simuláciu, s ktorou môžete už pred uvedením do prevádzky skontrolovať všetky dôležité funkcie Vášho programu. S programom GX Simulator môžete simulovať aj všetky Vaše operandy a predvoliť si reakcie Vašej aplikácie tak, aby bol možný realistický test.

  • Štandardný programovací softvér pre všetky PLC MELSEC
  • Komfortný užívateľský režim pod Microsoft Windows
  • Rebríkový diagram, zoznam inštrukcií alebo sekvenčný funkčný diagram
  • Prepínanie počas prevádzky
  • Výkonné kontrolné a testovacie funkcie
  • Offline simulácia všetkých typov PLC
  • Nie je potrebný žiadny hardvér
Hore