Hľadať

Hlavný obsah

  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Produkty

Print page

Produkty

CC-Link IE TSN modul

CC-Link IE TSN modul

Modul CC-Link IE TSN je možné prevádzkovať buď ako master modul alebo ako lokálnu stanicu. Komunikácia pre riadenie, ktorá si vyžaduje výkon v reálnom čase a komunikácia TCP/IP môžu byť miešané, čím sa maximalizuje funkcionalita CC-Link IE TSN.

Kombinujte riadenie v reálnom čase a komunikáciu TCP/IP

Tým že sa je podporovaný ethernetový štandard, je možné používať rôzne sieťovo kompatibilné prístroje a diagnostický software a tak dosiahnuť integrovanú sieťovú infraštruktúru, ktorá sa ľahko udržuje. Výmenu dát cez Ethernet, ktorá podporuje TCP/IP komunikáciu, ako sú informácie, ktoré sú zbierané a analyzované cez edge prístroje a IT systémy, je možné v tej istej línii miešať s komunikáciou CC-Link IE TSN pre riadenie v reálnom čase.

Jednoduchá výmena slave prístrojov

Sieťové parametre uložené v CPU module sú pri inicializácii siete a pri návrate predtým oddelených staníc do siete automaticky distribuované do slave modulov. Po výmene slave prístrojov nie je potrebný individuálny zápis parametrov do jednotlivých staníc.

CC-Link IE TSN modul

Technické údaje modulu CC-Link IE TSN

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Hore