• Home
  • Aktuálne
  • Mitsubishi Electric na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu
  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Factory Automation

Print page

Mitsubishi Electric na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu

Tohoročnú prezentáciu Mitsubishi Electric na MSV sme zamerali na Priemysel 4.0. V našom stánku nájdete praktické riešenia, ktoré firmám umožnia ešte efektívnejšiu výrobu pri zachovaní najvyššej úrovne kvality. Tentoraz Vás vezmeme do VIRTUÁLNEHO SVETA - ukážeme Vám, ako integrovať veľké množstvo strojov alebo systémov, zhromažďovať z nich dáta, ktoré možno vizualizovať na veľkoformátových displejoch. Poradíme Vám, ako sledovať a zlepšiť operácie, zvýšiť efektivitu a znížiť neplánované prestoje.
Predstavíme Vám našu koncepciu e-F@ctory, ktorá ponúka riešenia integrujúce automatizáciu a robotizáciu s IT vrstvou.

MSV - Agrokomplex Výstavnicto Nitra
22. - 25. mája
pavilion M3, stánok č. 5

Výrobné technológie

Naša koncepcia e-F@ctory má flexibilnú štruktúru, ktorá zohľadňuje individuálne potreby jednotlivých firiem a podporuje ich vďaka vysokorýchlostnej konektivite, spoľahlivým dátam a presnému riadeniu, ktoré sa používajú s robustnými a osvedčenými technológiami na mieru, ako napr.:

Technológie podporujúce optimalizáciu vo svete BIG DATA

V dnešnej dobe sa najväčšou výzvou stáva správa informácií a ich následné vyhodnocovanie. Spolu s nárastom množstva informácií pochádzajúcich zo strojov je nutné využívať technológie uľahčujúce ich analýzu. Technológia typu MES Interface umožňuje bezprostredné predávanie informácií zo stroja do databázy už vo fáze zberu dát.

Rastúci význam spätnej informácie

V dnešnom svete priemyselnej výroby sú informácie o objeme výroby a množstve závad nedostačujúce. Moderné stroje poskytujú ohromné množstvo dát o kvalite výroby a výrobných parametroch, ktoré slúžia pre lepšie riadenie činnosti strojov a k zníženiu množstva porúch. S ohľadom na dôležitosť monitoringu výrobných procesov ponúka Mitsubishi Electric inteligentné snímače monitorujúce stav činnosti stroja a umožňujúce tak prediktívnu údržbu.

Integrácia s IT vrstvou

Podľa koncepcie Internet of Things (IoT) Internet Vecí sa stroje stávajú zariadeniami, ktoré je možné ľahkým spôsobom integrovať s IT vrstvou. V ponuke Mitsubishi Electric je možné nájsť celú radu nástrojov umožňujúcich účinnú správu strojného parku a diaľkové ovládanie výroby.

Pružnosť výroby

Priemyselná výroba je charakteristická stále väčšou variabilitou. Výrobné firmy nepretržite usilujú o personalizáciu výrobku. Kľúčom k úspechu je čo najrýchlejšie dodanie prototypu do strojnej výroby a ľahké prenastavenie strojov.
Mitsubishi Electric je dodávateľom kompletnej rady produktov a riešení pre priemyselnú automatizáciu, ktoré vďaka vzájomnej kompatibilite dovoľujú plynule automatizovať výrobné procesy. Všetky komponenty pochádzajú od jedného výrobcu, vďaka čomu firma získa komplexné riešenia.

späť

Dopyty
Kontakt
Informačná základňa
Pomoc