• Home
  • Ochrana osobných údajov
  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Copyright

Print page

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných dát je pre nás veľmi dôležitá. Pri všetkých procesoch pri spracovávaní údajov postupujeme preto podľa právnych predpisov (napr.pri zisťovaní a hromadení údajov, ich spracovaní a odovzdávaní ako aj pri prenosu dát). Návšteva našej webovej stránky vyžaduje vyhľadanie, spracovanie a využitie osobných údajov. Osobné informácie sú špecifické údaje o osobných alebo o vecných vzťahoch jednej určitej alebo s určiteľnej fyzickej osoby.V nasledujúcom výklade Vám podávame prehľad o tom, aké údaje vyberáme, akým spôsobom táto dáta používame a je postúpime ďalej a ako Vy môžete získať informáciu o údajoch od nás spraco¬vaných.

Kompetentné miesto v zmysle zákona o ochrane dát za účelom zberu, uloženie do pamäti počítača a spracovávaní osobných dát je:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
pobočka Nemecko
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Nemecko
Tel.: +49 02102 / 486 - 0
Fax: +49 02102 / 486 - 1120
E-Mail: info@mitsubishi-automation.com

Naša ponúka sa odvoláva na Mitsubishi Factory Automation (tu z „Mitsubishi Automation” lebo „FA”) pre oblasti Európy, Blízkeho Východu a Afriky. („EMEA”). Od nás spracovávané údaje sa rozlišujú podľa toho, či navštívite našu webovú stránku ako návštevník, či budete používať špeciálne obsahy alebo ponuky, pre ktoré platí dodatočné podmienky.

I. Dáta pri návšteve našej webovej stránky
(bez použitia špeciálnych ponúk)

1. Zisťovanie dát

Všetky údaje, ktoré zistíme pri Vašej návšteve našej webovej stránky a ktoré uložíme do pamäti tak, že nie možné je akýmkoľvek spôsobom priradiť k určitej osobe. Máte preto možnosť používať našu webovú stránku anonymne.

Ďalšie údaje zberáme alebo ukladáme do pamäti len vtedy, keď nám tieto dáta dobrovoľne dáte k dispozícii. To sa môže stať behom Vašej registrácie na našej webovej stránke. Tieto informácie však nie sú len k návšteve našej webovej stránky potrebné.

2. Session-Cookies

Pre zlepšenie užívateľskej prístupnosti našej webovej stránky a k ochrane práv našich príležitostných internetových užívateľov, používame iba Session-Cookies. Session-Cookie neobsahuje škodlivé software. Session-Cookie s označením „PHPSESSID” ukladá do Vášho počítača náhodné, zvláštne reťazce písmen a číslic ako Session-ID. Tieto Session-ID sú nutné, aby sa dalo zaistiť, že ste zásobený s korektnými informáciami z našej databanky, napr správnym jazykom a/alebo s dynamickými obsahy, ktoré vyplynú v priebehu Vašej návštevy webovej stránky. Session-ID je pri každej Vašej návšteve našej webovej stránky vždy znova vytváraná. Keď našu webovú stránku opustíte je Session-ID automaticky zmazaná. Ak chcete tieto Session-Cookies vypnúť, môžete to urobiť cez Vaše nastavenie browseru (pre ďalšie informácie využite prosím pomocnú funkciu Vášho browseru). Nezabudnite prosím, že Váš internetový zážitok na našej webovej stránke sa tým môže redukovať/obmedziť.

3. Trvalé cookies

Cookie "cookies_accepted" sa používa pre uloženie Vašej voľby "Áno" pri našom ozname o cookies. Cookie uloží anonymnú hodnotu "true", ktorá sa používa pre pripomenutie, že ste povolili používanie cookies a zabraňuje ďalším oznamom o cookies.

4. Webová analýza-Tool Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu pre webovú analýzu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (v ďalšom: „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“. Sú to textové súbory, ktoré sa uložia do pamäte vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookie sú spravidla prenášané na server Google v USA a tam ukladané do pamäte.

Na základe nami aktivovanej IP-anonymizácie na tejto webovej stránke (tzv. „IP-Masking“ doplnením programového kódu Google Analytics o funkciu „_anonymizeIp()“) bude Vaša IP adresa z Googlu na území členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skrátená. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenesie plná IP adresa a tam sa skráti.

V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnocoval Vaše využívanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke a aby podával prevádzkovateľovi webovej stránky informácie o ďalších službách spojených s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača nebude spájaná s inými údajmi z Googlu.

Ukladanie cookies môžete zablokovať vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Môžete tiež zablokovať zaznamenávanie dát do Googlu, týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky (včítane Vašej IP adresy), ktoré boli vytvorené cez cookie, ako aj spracovávanie týchto dát cez Google tým, že si stiahnete nižšie dostupný Add-on

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

a inštalujete ho pre Váš aktuálny webový prehliadač.

Alternatívne a obzvlášť pre ten prípad, že vyššie uvedený add-on nemôže byť nainštalovaný vo Vašom prehliadači (najmä pri používaní webovej stránky určitými mobilnými prístrojmi), môžete pre budúcnosť zablokovať vyššie uvedené zaznamenávanie a spracovávanie dát na tejto webovej stránke tým, že kliknete na nasledovný link:

Nastaviť Google Analytics Opt-Out-Cookie

Tým bude pre tento účel na Vašom prístroji uložený takzvaný Opt-Out-Cookie, ktorý si pamätá Vaše rozhodnutie o zablokovaní proti uvedenému používaniu dát cez Google výlučne pri použití vyššie uvedeného linku v konkrétnom prehliadači a v tejto doméne.

Ak odstránite Vaše cookies v tomto prehliadači, je pre zachovanie Vášho zablokovania potrebný opätovný klik na link.

II. Ďalšie informácie

Ak budete mať ďalšie otázky na tému ochrany dát, ak si prajete informáciu o nás o od Vás uložených údajoch, ak zistíte, že dáta boli nesprávne do pamäti uložené, a/alebo je potrebné podľa Vášho názoru údaje vymazať, môžete sa obrátiť kedykoľvek na nášho zmocnenca pre ochranu dát. Nášho zmocnenca pre ochranu dát dosiahnete na adrese:

Pan H. Gimm

Mitsubishi Electric Europe B.V.
pobočka Nemecko
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen

Nemecko

Tel.:  +49 (2102) 486-0
Fax:  +49 (2102) 486-1120
E-Mail:  pr@meg.mee.com

Koniec informácie o ochrane dát v slovenčine

Dopyty
Kontakt
Informačná základňa
Pomoc