Hľadať

Hlavný obsah

  • Home
  • Smernica pre cookies
  • Prihlásiť
  • Prihlásenie

Copyright

Print page

Copyright

Smernica pre cookies

Súhlas

Používaním tejto webovej stránky (https://sk3a.mitsubishielectric.com/fa/sk) a jej podstránok súhlasíte s využívaním cookies v zhode s touto smernicou pre cookies. Pri prvej návšteve tejto webovej stránky sa Vám zobrazí príslušné pop up okno, ktoré sa pri následných návštevách už viac nezobrazuje. Prirodzene Vy môžete Váš súhlas kedykoľvek zrušiť tak, že sa budete riadiť nasledovnými návodmi.

Deaktivovanie cookies

Ak nesúhlasíte s používaním týchto cookies, môžete ich deaktivovať tak, že sa budete riadiť návodmi pre Váš prehliadač, ktoré nájdete tu tu. Dajte pozor na to, že niektoré služby nebudú fungovať, keď sú deaktivované cookies.

Všade tam, kde organizácia ktorá nasadzuje cookie, pripraví možnosť pre automatické deaktivovanie príslušných cokies, uvedieme v zozname meno takejto organizácie, kategóriu príslušných cookies ako aj link na automatický nástroj pre deaktivovanie. Vo všetkých ostatných prípadoch uvedieme názvy cookies samotné a ich príslušné zdroje ku dátumu poslednej aktualizácie tejto smernice pre cookies, aby ste ich Vy mohli čo možno najjednoduchšie identifikovať a deaktivovať, pokiaľ to chcete urobiť pomocou Vášho prehliadača.

Niektoré prehliadače Vám umožňujú signalizovať, že si neželáte sledovanie Vašich prehliadačových aktivít. Keď deaktivujete sledovanie Vašich aktivít, môže to obmedziť niektoré funkcie webovej stránky a služby, ktoré táto webová stránka poskytuje.

Po Vašej prvej návšteve webovej stránky podľa okolností zmeníme nami využívané cookies. Táto smenica pre cookies Vám kedykoľvek umožňuje prekontrolovať, kto nasadzuje cookies a pre aký účel to robí. Okrem toho máte možnosť cookies prípadne deaktivovať. Preto by ste mali z času na čas túto smernicu skontrolovať.

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory s malým množstvom dát, ktoré sa stiahnu do Vášho prístroja, keď navštívite nejakú webovú stránku. Následne sú pri následných návštevách cookies zasielané späť na webovú doménu, z ktorej pochádzajú. Väčšina webových stránok obsahuje elementy z viacerých webových domén. Keď teda navštívite príslušnú webovú stránku, prijíma Váš prehliadač prípadne cookies z rôznych zdrojov.

Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovej stránke rozoznať prístroj užívateľa. Okrem toho je možné s cookies efektívne prepínať medzi stránkami, pretože sú zaznamenávané preferencie a všeobecne sa zlepšuje zážitok užívateľa. Cookies je možne využívať aj na to, aby Vám cez webové stránky bola ponúkaná reklama ušitá na mieru podľa Vašich záujmov.

Dočasné cookies sú automaticky zmazané, keď zatvoríte svoj prehliadač. Naproti tomu trvalé cookies ostávajú vo Vašom prístroji aj potom, čo ste zatvorili svoj prehliadač (napríklad preto, aby sa mohli uložiť Vaše prehliadacie preferencie, keď túto webovú stránku navštívite nanovo).

Ktoré typy cookies využíva Mitsubishi Electric Europe B.V.?

Ďalej popíšeme kategórie cookies, ktoré využíva Mitsubishi Electric Europe B.V., partnerské podniky a poverení predajcovia.

Bezpodmienečne potrebné cookies

Tieto cookies sú podstatné, aby ste sa mohli v rámci webovej stránky pohybovať a využívať ponúkané funkcie. Bez týchto cookies nemôžu byť poskytované Vami požadované služby (napríklad navigácia medzi stránkami).

Táto webová stránka momentálne využíva nasledovné bezpodmienečne potrebné cookies:

Názov cookieZdrojÚčelĎalšie informácie
PHPSESSID
(Životnosť cookies končí, keď sa ukončí Vaša relácia)
Lokálny web server systémPre zlepšenie užívateľského komfortu našej webovej stránky a ochranu našich príležitostných užívateľov webovej stránky využívame dočasné cookies. Dočasné cookie neobsahuje žiadny škodlivý software. Volá sa /"/PHPSESSID/"/ a ukladá náhodný, jednoznačný reťazec znakov z písmen a číslic ako dočasné ID vo Vašom počítači. Toto dočasné ID je potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že sa Vám budú zobrazovať správne informácie z našej databázy, napr. správny jazyk a / alebo dynamické obsahy, ktoré sledujú Váš postup cez našu webovú stránku. Dočasné ID sa bude generovať vždy nanovo, keď navštívite našu webovú stránku. Automaticky sa zmaže, keď webovú stránku opustíte. Ak chcete tieto dočasné cookies deaktivovať, môžete to urobiť v nastaveniach Vášho prehliadača (pre ďalšie detaily použite prosím pomocnú funkciu Vášho prehliadača). Dbajte prosím na to, že Vaša webová zručnosť možno bude na našej webovej stránke obmedená / redukovaná.Dočasné cookie

Výkonné cookies

Využívame analytické cookies, aby sme zistili, ako využívajú návštevníci našu webovú stránku a monitorovali výkon webovej stránky. Takto máme možnosť pripraviť vysokokvalitný zážitok tým, že našu ponuku prispôsobujeme a ihneď zisťujeme a odstraňujeme prípadne sa vyskytujúce problémy. Výkonné cookies napríklad využívame na sledovanie, ktoré stránky sú najobľúbenejšie, ktorý spôsob linkov spájajúcich stránky je najefektívnejší a na zisťovanie, prečo sú na niektorých stránkach zaznačené chybové hlásenia. Prípadne využívame tieto cookies aj na to, aby sme zvýraznili niektoré články alebo ponuky služieb, pretože na základe Vášho používania webovej stránky predpokladáme, že tieto príspevky/ponuky sú pre Vás obzvlášť zaujímavé. Údaje zaznamenané cez tieto cookies nie sú prepojené s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli nám alebo naším zmluvným predajcom.

Webová stránka momentálne využíva analytické cookies od Google Analytics:

Názov cookieZdrojÚčelĎalšie informácie
Utma
(nikdy)
Google AnalyticsGoogle bude tieto informácie používať v poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky na to, aby vyhodnocoval Vaše využívanie webovej stránky, aby zostavoval reporty o webových aktivitách pre prevádzkovateľov webových stránok a aby poskytoval ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi od Google.Všetky príslušné údaje budú po uplynutí tejto časovej lehoty automaticky zmazané cez Google Analytics.

Tu kliknite pre nahliadnutie do vyhlásenia o ochrane osobných údajov od Google vo vzťahu na Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Sledovanie cez Google Analytics môžete deaktivovať tak, že navštívite nasledovnú stránku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Utmb
(30 min.)
Utmc
(30 min.)
Utmz
(6 mesiacov)
_ga
(2 roky)
_gid
(24 hodín)
_gat
(1 min.)
_dc_gtm_
(1 min.)

Cookies pre funkčnosť webovej stránky

My využívame cookies na to, aby sme Vám poskytovali určité funkcie. Napríklad aby sa pri nasledujúcej návšteve pripomenuli Vami zvolené nastavenia (napr. užívateľské meno, jazyk a región). Okrem toho sú cookies používané na to, aby rozoznali platformu, z ktorej vstupujete na webovú stránku a aby Vám poskytli rozšírené a viac zosobnené funkcie. Tieto cookies sa nevyužívajú na to, aby registrovali Vaše surfovanie alebo návštevy iných webových stránok.

Táto webová stránka používa nasledovné funkčné cookies:

Názov cookieZdrojÚčelĎalšie informácie
cookies_accepted
(6 mesiacov)
Lokálny web server systémCookie "cookies_accepted" je cookie, ktoré zaznamenáva, že ste prijali naše upozornenie o cookie kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Cookie ukladá anonymnú hodnotu "true3", ktorá sa používa na pripomenutie, že ste povolili cookies a zabraňuje aby sa upozornenie o cookie znovu zobrazovalo.Trvalé cookie
__ulfpcUser InsightUser Local, Inc. dostáva informácie v poverení administrátora webovej stránky, pre spájanie akcií užívateľov webovej stránky, s cieľom optimalizovať tým webovú stránku.Trvalé cookie

Používanie IP adries a webových logov

Podľa okolností využívame informácie o Vašej IP adrese a Vašom type prehliadača na podporu pre chybovú diagnostiku nášho servera, pre správu našej webovej stránky a pre zlepšovanie služieb, ktoré Vám ponúkame. IP adresa je numerický kód, ktorý identifikuje Váš počítač na internete. Vaša IP adresa sa môže tiež použiť na zber demografických údajov.

Podľa okolností vykonávame IP lookups pre určenie, z ktorej domény ste sa dostali na našu webovú stránku (napríklad z google.com), aby sme spresnili štatistickú zostavu našej užívateľskej základne.

Smenica pre cookies nepokrýva webové stránky tretích strán

Dbajte na to, že táto smenica pre cookies neplatí pre prax na ochranu osobných údajov webových stránok tretích strán a že my nie sme zodpovední za tieto webové stránky, aj keď sú možno nalinkované na túto webovú stránku.

Zmeny smernice pre cookies

Máme právo meniť túto smernicu pre cookies a Vám doporučujeme si z času na čas túto smernicu skontrolovať, aby ste boli aktuálne informovaní o spôsobe, ako využívame cookies. Táto smernica pre cookies bola naposledy aktualizovaná 25.mája 2018.

Hore